Ulkomuototuomarit ry - Finnish Dog Show Judges' Society

YHDISTYS     NÄYTTELYT     TUOMARIT     KOULUTUSKALENTERI     KOULUTUSMATERIAALIA     OPINTOMATKAT     KESKUSTELUPALSTA     LINKIT   

          

Tuomarit


Tuomariluettelossa on esitelty vain osa Ulkomuototuomarit ry:n jäsenistä - lisää tietoa suomalaisista tuomareista löytyy
Dommerwebistä ja SKL:n Ulkomuototuomariluettelosta

Huom. jäsenet! Jos tietojasi ei löydy linkeistä, niin täytä oheinen kaavake ja lähetä se täytettynä (kuva liitteeksi) Maija Lehtoselle: lehtosenmaija@gmail.com

FCI 1     FCI 2     FCI 3     FCI 4     FCI 5     FCI 6     FCI 7     FCI 8     FCI 9     FCI 10

FCI 2 - Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsiläiset karjakoirat:

Näillä tuomareilla on oikeudet arvostella joitakin tai kaikkia tämän roturyhmän koiria:

A
Aaltonen Pirjo
Adlercreutz Gunnel
Ahlman-Stockmari Tanya
Al-Bachy Anita
Alén Keijo
Alfthan Anneli

B
Bister Soile

E
Eerola Päivi
Eerola Tapio

F
Fagerström Rune
Finne Leni

H
Haapiainen-Liikanen Auli
Hartus Jaana
Heikkinen Annaliisa
Heikkinen-Lehkonen Paula
Holm Marianne

J
Janger Nina
Jokisilta Hannele
Juutilainen Saija
Järventölä Marjo
Järvinen Kari

K
Karttunen Anneli
Kentala Kirsi
Kipinä Markku
Kosig Helena
Kumpumäki Veli-Pekka
Kurvinen Marja-Leena
Kärkäs Leila

L
Lahtovaara Riitta
Lehkonen Harri
Lehtonen Maija
Leikola-Walden Reia
Louhi Kirsti
Luoso Matti

M
Meronen Ville
Mustonen Kimmo
Mähönen Markku
Mäkinen Maija

N
Nieminen Antti
Nummela Jouni
Nygård Marjo
Nygård Taina

O
Okkola Tuire

N
Nygård Taina

O
Okkola Tuire

P
Paloheimo Annukka
Plathan Tuula
Poletaeva Irina
Putkonen Juha
Pylvänäinen-Suorsa Marjatta

R
Raisaari Mervi
Ranta Tapio
Rautala Eeva
Resko Eeva
Ruskovaara Elena

S
Salmi-Aalto Teija
Salohalla Hilkka
Savander-Ranne Carina
  Savolainen Tuula
Sutela Anneli

T
Takkinen Päivi
Talvitie Marja
Tanner Satu
 Tast Harry
Tenson Helin
Tevalin Kirsi
Timonen Unto
Tuominen Matti

V
Vakkilainen Sanna
Viirtelä Tarmo

Y
Ylä-Mononen Satu


Copyright © 2018 Ulkomuototuomarit ry - kaikki oikeudet pidätetään. Kuvat Paula Heikkinen-Lehkonen/TEXTerri.